2016 WBFF ASIA CHAMPIONSHIP Diva Bikini 2라운드

Contest & Event 2016. 6. 29. 16:24

 

 

 

2016 WBFF ASIA CHAMPIONSHIP  Diva Bikini  2라운드입니다

 

1라운드 비키니 2라운드 드레스 심사로 이루어졌습니다

 

클래식,숏,톨 한번에 포스팅하겠습니다

 

78pic (스압)

 

 

: